Solar Energy from Building Envelopes (SEBE)

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi Göteborg
Bidrag från Vinnova 735 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Idéutvecklingen av SEBE (Solar Energy from Building Envelopes) har inom projektets A-fas mött fortsatt stort intresse under konstellationens utvidgning. Från start har hela kedjan av intressenter inom solenergi eftersträvats och även uppnåtts: meteorologer, klimatologer, arkitekter, samhällsbyggnadskonsulter, solcellstillverkare, kraftbolag, elnätsbolag samt ett antal städer. Den samlade kompetensen har potential att både utveckla SEBE och att implementera kunskapen i praktiken. Fortsatt utveckling baseras på en omvärldsanalys som garanterar dess relevans.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektets A-fas har två avgörande resultat framkommit: dels har det visats att beräkningskoden bakom SEBE är möjlig att genomföra på ett konceptuellt stadie, och dels att SEBE är relevant genom att de värden SEBE erbjuder inte finns tillgängligt i andra produkter. SEBE riktas mot hela kollektivet av solenergiintressenter och får därmed en unik roll i framtidens småskaliga energiproduktion. Konstellationens sammansättning avspeglar det stora marknadsintresset och den uppenbara samhällsnyttan som finns för SEBE vilket därmed bevisar både dess relevans och potential.

Upplägg och genomförande

Ledstjärnan i konstellationsutvidgningen var att den samlade kompetensen skall kunna utveckla SEBE och även att implementera kunskaperna praktiskt under projektets C-fas. Principen att SEBE kommer vara open source har tydligt avnämarfokus, dessutom möjliggör det framtida integrering i andra VINNOVA-projekt (pågående diskussion med SUCH, 2011-02856). State-of-the-Art har definierat behovet för SEBE vilket bekräftats av konstellationens parter. På workshop rådde konsensus om framtida samarbete och avtal. En webbsida skapades där information om projektet samlats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.