SNITTS projektansökan 2012-2015

Diarienummer
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

SNITTS syfte är att stärka individerna och organisationerna, som handgripligen eller strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Genom att kompetensutveckla och stärka innovationsrådgivare samt tillsammans med våra medlemmar finna processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av forsknings och utvecklingsinsatser hjälper vi att skapa värde och tillväxt i Sverige. 2013 deltog: 90 pers. på SNITTS kurser, 150 pers. på SNITTS årskonferens Innovation by Collaboration, 30 pers. på vår workshop och våra 4 studieresor hade totalt 70 delt.

Resultat och förväntade effekter

2013 deltog: 90 pers. på SNITTS kurser, 150 pers. på SNITTS årskonferens Innovation by Collaboration, 30 pers. på vår workshop och våra 4 studieresor hade totalt 70 delt.

Upplägg och genomförande

SNITTS har under 2013 genomgått en omstrukturering och funnit en affärsmodell för att fortsätta utvecklingen av organisationen och kansliet. Se bifogad rapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.