Snabb detektion av antibiotikaresistens hos bakterier

Diarienummer 2010-02351
Koordinator Q-LINEA AB - Q-LINEA AB - UPPSALA
Bidrag från Vinnova 2 550 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Q-linea har inom ramen för SNAAR utvecklat en metod och en instrumentprototyp för identifiering av antibiotikaresistens hos sepsispatogener. Metoden är förankrad hos kliniker och mikrobiologer vid utvalda svenska sjukhus. Utvärdering har gjorts på spikade blodprover med mycket gott resultat, medan regelrätt klinisk validering ligger några år framåt i tiden. SNAAR-projektet har också möjliggjort för Q-linea att attrahera kapital för utveckling av en färdig diagnostikprodukt och bolaget har sedan projektstart anställt ytterligare 5 medarbetare.

Resultat och förväntade effekter

Efter marknadsanalys har IVD-segmentet som Q-linea riktar sig emot bedömts att inom Europa omsätta cirka en miljard Euro årligen. Motsvarande marknad i USA omsätter enligt samma analys i storleksordningen en miljard dollar. Konkurrentanalysen har givit att Q-lineas produkt i dagsläget skulle vara ensam om att kunna ge provsvar inom en arbetsdag, vilket sannolikt skulle ge Q-linea en betydande marknadsandel vid lansering. Dock kan nya konkurrenter tillkomma på marknaden innan lansering.

Upplägg och genomförande

Referensgruppen, kliniker och mikrobiologer, har under projektets gång givit input till marknadsanalys och stöttat i tekniska vägval. Ett molekylärbiologiskt protokoll, inklusive reagenser, har utvecklats och verifierats. Instrumentprototypen använder labrobotar för provprocessning, medan nyckelkomponenten, detektionsenheten, vidareutvecklats och tillverkats av Q-linea. Metoden har verifierats på spikade blodprover medan klinisk validering ligger några år framåt i tiden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.