Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMECY SAAB - Smart Multicore Embedded Systems

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Electronic Defence Systems
Bidrag från Vinnova 262 130 kronor
Projektets löptid februari 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med SMECY-projektet är att utveckla nya programmeringstekniker som gör det möjligt att dra nytta av hundratals processorkärnor. Projektet betonar särskilt effektiv programmering i resursbegränsade tillämpningar (tids- eller energikrav) t.ex. i konsumentprodukter, trådlöskommunikation och transportområdet. Syftet är att göra Europa till ledaren på området.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste resultaten kommer att vara programmerings- och konstruktionsmetoder, vidareutvecklade parallella arkitekturlösningar samt utvecklingsverktyg, allt för att göra det möjligt att integrera system-on-a-chip design med utveckling av inbyggd programvara för de utpekade tillämpningsområdena.

Upplägg och genomförande

Strategin för SMECY-projektet är att anamma en övergripande strategi för att etablera interaktion mellan applikationer, programmeringsmetoder och multi-core arkitekturer för att uppnå prestandakraven för konsumentprodukter, trådlös kommunikation och för transportområdet. Processen är uppdelad i tre steg och fyra kvartal. I det första steget är målet att förstå: - Vad är en effektiv programmeringsmetod för en applikation (Kv. 1) - Vad är en effektiv programmeringsmetod för en arkitektur (Kv. 3) I det andra steget utvecklas, utvärderas och förfinas dessa metoder och verktyg för att uppnå effektiva programmeringsmetoder för de centrala delarna. I det tredje steget skall de utvecklade metoderna och verktygen användas för att programmera en uppsättning olika applikationsfall(Kv. 4) och generera exekverbar kod för en uppsättning olika plattformsarkitekturer (Kv.2) Resultaten för de olika applikationsfallen analyseras för att förbättra programmeringsmetoder och arkitekturer. Dessa steg itereras under projektets gång vilket kommer att skapa en ökad förståelse, bättre verktyg, program och arkitekturer efter varje iteration.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01485

Statistik för sidan