SME Life Science EU Support Office (EUSO)

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04748

Statistik för sidan