SME Life Science EU Support Office (EUSO)

Diarienummer 2009-04748
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2011
Status Avslutat