Smarta hem

Diarienummer
Koordinator Blue Institute AB
Bidrag från Vinnova 710 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Idén med projektet var att bidra till minskad energiförbrukning i hushåll samtidigt som livsmiljön i bostaden förbättras genom automation, kommunikation och tjänsteutveckling. Projektets syfte var att bygga en konstellation som konkret kunde verka för att underlätta för användare att integrera produkter och tjänster i hemmet, och samtidigt minska energiförbrukningen. Konstellationen bildades och intresse finns för fortsatta diskussioner över branschgränser, men deltagarna kunde inte enas om att gemensamt driva ett fas-B projekt.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna rörde ökad förståelse för potentialen i Smarta Hem, samt kunskapsspridning och samverkan över branschgränser. Både en ökad förståelse och kunskapsspridning över branschgränser har ägt rum, dock utan att leda till ett konkret samverkansprojekt som att utveckla ett gemensamt showroom. Flera av parterna är dock inställda på en fortsatt dialog.

Upplägg och genomförande

En inledande workshop med några av konstellationsmedlemmarna hölls tidigt, vilken specificerade centrala utmaningar för en utbredd utveckling mot smartare hem. Sedan intervjuades konstellationsdeltagarna och experter enskilt vilket gav underlag till en ´state of the art´ analys. En tänkt konsumentundersökning utfördes dock inte. En andra workshop kunde inte hållas inom tidsramen, men däremot har en dialog mellan konstellationsmedlemmarna förts. Vissa av deltagarna fortsätter dialogen och är intresserade av gemensam affärsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.