Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta gator

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Arkitekturskolan
Bidrag från Vinnova 9 801 116 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningar med urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändring. Projektets mål är att ta fram: -kunskap och erfarenheter om gatutypers mångfunktionalitet och tekniska funktion, -modeller och typlösningar för framtidens smarta gator, -ett gatufunktionsindex och utvärdera gatornas hållbarhet -en VR-simulator för analys av modellgator, och workshops där simlatorn testas -en designguide för smarta gator.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till resultat i enlighet med projektmålen, inte minst vad gäller ny kunskap om gators funktionalitet och tekniska prestanda; svensk och internationell gatupolicy; trender, innovationer och scenarier för framtidens gator och modeller och typlösningar för gator som möter olika utmaningar. Projektet har också producerat en VR-simulator för studier av modellgator inför ombyggnad och en designguide för planering och design av smarta gator baserat på övriga resultat. Projektets kunskap har prövats och utvärderats i tre testbäddsgator i Stockholm.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt ett antal arbetspaket som samtliga har avrapporterats successivt på projektets blogg och webbsida mellan 2019-2022. Arbetet har skett samskapande med ett antal projektaktörer och en bred referensgrupp bestående av forskare, experter och praktiker från ett flertal kunskapsområden kopplade till planering och design av smarta gator. Arbetet har skett genom intervjuer, litteratursammanställningar, designarbete, modellering, workshops, testbäddar och genom bench-marking med svenska och internationella referensprojekt och -sammanhang.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2022

Diarienummer 2018-04161

Statistik för sidan