Smarta gator

Diarienummer 2018-04161
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Arkitekturskolan
Bidrag från Vinnova 8 994 337 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering (tex autonoma fordon), elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet Smarta gator ska: - Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator. - Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator. - Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellerna byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet - Ta fram en körsimulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, - Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter för ombyggnad och nybyggnad samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare. Workshops genomförs med representanter från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare, för att testa framtagna gatumodeller. Guiden för smarta gator redovisar framtagna och testade modeller och siktar på att bli en ny svensk standard för framtidens gatuutformning.

Externa länkar

En webbsida kommer att öppnas för projektet under våren 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.