Skava mot normen. SHS moduler under besättning

Diarienummer 2014-04588
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för musik och bild
Bidrag från Vinnova 249 216 kronor
Projektets löptid november 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka de innovativa designlösningar i de bostadsmoduler som arbetats fram i projektet Smart Housing Småland (SHS). Det långsiktiga syfte är att bidra till normkritisk innovation i byggande- och boendemiljöprojektering för att rusta framtidens bostäder mot inlåsande normer. Som ett led i detta har förstudien identifierat möjliga samarbetsformer för att ytterligare stärka innovationsförmågan i den egna organisationen och i ett fortsatt modulbyggande.

Resultat och förväntade effekter

Normkreativa perspektiv gör att invanda mönster ifrågasätts. Under projektets gång har erfarenheter delats i respektfulla möten i den kreativ miljö som SHS-modulen utgör. Resultaten av dessa kommer att fortsatt omsättas till att vidga det gemensamma rummet. Resultaten kommer att kunna användas i det fortsatta modulbyggandet i SHS och effekterna torde vara en normkritisk process i alla deltagande företag och i slutänden bättre bostäder i framtiden.

Upplägg och genomförande

Av de planerade metoder som för normkreativ innovation som projektet planerats utifrån har främst upplevelsebaserad analys av design och arkitektur bidragit till utvecklade former för workshopdesign. Modulen har utgjort en samlingspunkt som möjliggjort en fullskaleanalys i workshopform utifrån deltagarnas situerade erfarenheter utifrån projektets problematiserande och metodutvecklande perspektiv. Normkritiska situationer har iscensatts i modulerna på olika sätt. De sammanlagda erfarenheterna ligger till grund för fortsatt utveckling av kommande moduler.

Externa länkar

Normkritiskt arbete i SHS-modul i september 2015. Magorzata Markiewiczs avhandling som konversationsstycke.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.