Simlabbet

Diarienummer 2018-01691
Koordinator INSAMLINGSSTIFTELSEN GIRLS IN SPORT - Girls in Sport
Bidrag från Vinnova 1 103 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

Syfte: Att erbjuda en teckenspråkig simskola för barn med hörselnedsättning och utbilda unga kvinnor med teckenspråkskompetens till simledare och ge dem ledarskapsutbildning. Mål 1: Att barn med hörselnedsättning skall få en inkluderande start inom idrott genom en simskola som kommunicerar med teckenspråk och bildstöd. Mål 2: Att verka för ett jämställt ledarskap och normbrytande ledarskap genom att utbilda unga kvinnor med teckenspråkskompetens till simledare. Mål 3: Att skapa ett bild- och teckenspråksmaterial som kommunikationshjälp.

Förväntade effekter och resultat

Totalt förväntas tio simkurser hållas med cirka fem till åtta barn i varje kurs. Totalt förväntas fem unga kvinnor utbildas till simledare. Ett material med alternativ kommunikation med bilder och tecken kommer skapas. Kunskap om projektet och metoden kommer spridas genom social media samt Hörsel/teckenspråksspecifika tidskrifter.

Planerat upplägg och genomförande

a) rekrytering av unga kvinnor som bryter funktionsnormen till simledare. b) simledarutbildning + ledarutbildning. - utvärdering: upplevelse av ledarskapsutbildning; upplevelse av att leda och lära barn att simma, syn på framtiden gällande att leda inom idrott och att leda i arbetslivet. c) Nå ut till barn i behov av teckenspråk som deltagare i simskolan. d) Simskola utvärdering av simskolan fokuserad på upplevelsen hos barn och föräldrar.

Externa länkar

"Simlabbet" kommer inom kort finnas beskrivet på Girls in Sport´s hemsida, under rubriken "Projekt".

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.