Sigolis Eurostarsprojekt E! 4816 PSST

Diarienummer
Koordinator Sigolis AB
Bidrag från Vinnova 595 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01642

Statistik för sidan