Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SICS Center for Networked Systems - fas 2

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 19 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

SICS Center for Networked Systems utför, integrerar, och exploaterar forskning inom området nätverkade system med ett nytt, multidisciplinärt angreppssätt. Vi kombinerar metoder och resultat från tre forskningsområden: kommunikationsnätverk, distribuerade system och intelligenta system. Centret främjar en miljö, en kreativ mötesplats, där SICS och de deltagande industri- och universitetsparterna samarbetar nära och effektivt. Vi definierar och utför projekt tillsammans. Centret uppmuntrar personalrörlighet mellan parterna, och stödjer kompetensutveckling för parterna. Centret bygger på och förhöjer SICS internationella forskningsrenommé och utgör en plattform som ökar vår förmåga att delta i internationella forskningsprogram. Centret vägleds av visionen om det tillförlitliga Internet, en säker och pålitlig infrastruktur för industri och samhälle. Dagens internet-teknologi har fundamentala brister gällande säkerhet, tillförlitlighet, predikterbarhet och hanterbarhet. Dessa brister blir allvarliga när vi börjar bli beroende av nätverket för kritiska tillämpningar, både för affärs- och samhällstjänster inklusive larm- och räddningstjänst. Vi tar nätverkade system som ansats, omfattande den kompletta systemvyn från användarförväntningar till den underliggande nätverksteknologin, för att adressera behoven hos kritiska tillämpningar. Exempel på sådana nätverkade system är mobiltelefonisystem, system för industriell automation och ledningssystem för larmtjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

(se ovan)

Upplägg och genomförande

(se ovan)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01824

Statistik för sidan