Sensorbatteri

Diarienummer
Koordinator Sensible Solutions Sweden AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat