Sensorbatteri

Diarienummer
Koordinator Sensible Solutions Sweden AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04626

Statistik för sidan