SECurity of EConomics

Diarienummer 2009-01894
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - november 2009
Status Avslutat