SECU

Diarienummer 2010-00984
Koordinator RPG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - maj 2010
Status Avslutat