SECU

Diarienummer
Koordinator RPG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00984

Statistik för sidan