SE2A

Diarienummer
Koordinator Optronic Partner dp Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 606 200 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

ENIAC JU projektet SE2A kan betraktas som en uppsättning sammanhängande aktiviteter kring vissa teman, som vart och ett förväntas bidra till de gemensamma huvudmålen.

Resultat och förväntade effekter

Mål och effekter 1. ökning av bränsleeffektivitet genom utveckling av särskilda sensorer. 2. Minskning av CO2-utsläpp genom utveckling av särskilda sensorer. 3. Förstärkt säkerhet genom tillämpning av särskilda sensorer och förbättrade systemkoncept. 4. Förbättrad tillförlitlighet och prediktion av livslängd till en nivå ner till 0 ppm och 95% noggrannhet, som skall uppnås genom ökad process- och produktrobusthet

Upplägg och genomförande

De svenska partnerna (VTEC, Optronic, och SP) kommer att utföra forskning och utveckling av en optiskt baserad markhastighetssensor, som kan bidra till förbättrade befintliga och framtida fordonssäkerhetssystem genom att dessutom utnyttja befintliga fordonssensorer genom innovativa sensordatafusionsalgoritmer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04188

Statistik för sidan