Säker Identifiering i Trådlösa, Sociala Nätverk

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 2 080 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2012
Status Avslutat