Robust wafer för kiselfotonik

Diarienummer 2009-00548
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 816 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - maj 2013
Status Avslutat