Robust wafer för kiselfotonik

Diarienummer
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 816 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - maj 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00548

Statistik för sidan