RNA-centric view on Oligodendrocyte lineage development

Diarienummer 2018-00539
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Bidrag från Vinnova 1 699 632 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att identifiera RNA-bindande proteiner och långa icke-kodande RNA, som är involverade i differentieringen av oligodendrocyter från oligodendrocytprogenitorceller (OPC). Både OPC och oligodendrocyter är avgörande för bildandet av myelin och normal funktion av centrala nervsystemet. Dessutom är degenerering av myelin central för patogenesen av multipel skleros och därför kommer vår resultaten att hjälpa oss och andra att utveckla nya behandlingsstrategier för MS.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att identifiera nya regulatoriska RNA-bindande proteiner och icke-kodande RNA, som är relevanta för utvecklingen av oligodendrocyter. Dessa klasser av molekyler är understuderade och vi skulle vilja utforska sin funktion och mekanismer. Detta skulle leda till nya insikter i biologi och reglering av utveckling av oligodendrocyter både på transkriptionell och posttranskriptionell nivå.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska utföra en CRISPR-baserad, storskalig undersökning av funktionen av cirka 3000 kandidatgener under differentieringen av oligodendrocyter. Sedan ska vi utföra funktionella valideringar samt CRISPR-screening med enstaka-cell sekvensering, baserad på CROP-seq-teknik. Tillsammans kommer dessa data att avtäcka vilka RNA-relaterade faktorer som är relevanta för differentieringsprocessen och låt oss utforska mekanismen i deras mekanismer.

Externa länkar

https://ki.se/en/mbb/goncalo-castelo-branco-group

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.