Residual stress measurements in high strength steel after shearing operations

Diarienummer 2018-04419
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Risken för haveri genom väteförsprödning är ett hinder för att utnyttja de mest höghållfasta stålen i t.ex. fordon. Denna risk ökar avsevärt efter klippning eller stansning, eftersom höga restspänningar bildas. Restspänningar i stål är svåra att mäta med konventionell röntgen, eftersom man endast mäter på ytan. Syftet med projektet är att istället använda synkrotronljus som har mycket större penetrationsdjup. Målet är att: - Visa möjligheterna för restspänningsanalys med synkrotronljus i stål. - Studera makro- och mikrorestspänningar på klippta kanter i höghållfast stål.

Förväntade effekter och resultat

Deltagarnas förväntningar är att få en djupare förståelse för potentialen för restspänningsanalys med hjälp av synkrotronljus i industriellt relevant tillämpad forskning på stål. Om projektet blir framgångsrikt kommer det att följas av fler ansökningar om stråltid från projektdeltagarna, eftersom resultatet kommer att bli betydelsefullt vid utveckling av väteresistenta höghållfasta stål samt för rekommendationer vid klippning och stansning av dessa. Resultatet kommer även att publiceras i teknisk vetenskaplig tidskrift.

Planerat upplägg och genomförande

En ståltillverkare, SSAB EMEA AB, och ett forskningsinstitut, Swerim AB, deltar i projektet. Assistans med mätning och utvärdering erhålls från DESY Photon Science vid Petra III. Mätning av makro- (toppförskjutning) och mikrorestspänningar (toppbreddning) kommer att göras från den bearbetade kanten och inåt i stålet. Mätningarna kommer att göras på plåt med olika hållfasthetsnivå och på kanter som bearbetats med olika metoder som stansning, fräsning eller laserskärning. Avsikten är att mäta med så hög spatial upplösning som möjligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.