Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Eureka Innovation Dagar Helsingfors

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 8 032 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Skapa kontakter- Resan till Helsinka var lyckad med kontakter med möjliga utlandska och svenska partners för ev. Eureka/Euripides projekt. Deltog i ett Euripides möte var Euripides framtiden diskuterades. En internationellt panel diskussion skedde som presenterade harmonisering av Penta och Euripides platformer/utlysningar för att öppna upp för co-labeling av Eureka projekt. Sedan representerade RISE som förskningspartner för ev. Eureka projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förhoppningsvis kan resan leder till nya Eureka/Euripdes projekt och ökad deltagande av Sverige inom Euripides projekt. Diskussioner med 2 svensk bolag startades var ev. RISE kunde stödja inom en ansökan. Fick träffa och bjuda in Peter Connock från Eureka och Remy Remaudin från Euripides till SIP SES Summit i September för att presentera till svensk industri möjligheter för att koppla ihop svensk konsortium till internationella partners inom ramen för Eureka/Euripides/Penta.

Upplägg och genomförande

Eureka Innovation Week är ett utmärkt upplägget för att uppfylla mål för projektet- viktigast att skapa kontakt och bygga en nätverk ut i Europa för ev. nya projekt. Möjligheten att resa och delta ledde också direkt till möjliga projekt diskussioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 april 2018

Diarienummer 2018-02313

Statistik för sidan