Resebidrag EUREKA 2018

Diarienummer 2018-02294
Koordinator Stiftelsen TEM vid Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Resebidrag Eureka 2018, se ovan.

Resultat och förväntade effekter

Resebidrag Eureka 2018, se ovan.

Upplägg och genomförande

Resebidrag Eureka 2018, se ovan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.