Resebidrag DigiMode - Passion for Fashion

Diarienummer 2017-05090
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom Vinnovas satsning Innovate Passion arrangerade Science Park Borås ett hackathon; DigiMode- Passion for Fashion. I november 2017 bjöd Vinnova in till en sluttävling med de bästa resultaten från de 13 regionala Innovate Passion evenemangen. Syftet med resebidraget var att Science Park Borås skulle kunna åka till Stockholm och delta i finaleventet tillsammans med projektmedarbetare och projektdeltagare. Total 14 personer (3st projektmedarbetare och 11st projektdeltagare) åkte dit för att medverka på eventet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter är att projektmedarbetare och projektdeltagare inom DigiMode - Passion for Fashion åker upp till Vinnovas finalevent i Stockholm som hålls inom ramen för satsningen Innovate Passion. Total 14 personer (3st projektmedarbetare och 11st projektdeltagare) åkte dit för att medverka på eventet.

Upplägg och genomförande

Science Park Borås planerade tågresan tur/retur. Några åkte från Göteborg-Stockholm och några Borås Stockholm. DigiMode Passion for Fashion’s projektmedarbetare Moa Nilsson, Science Park Borås, Jackie Forzelius, Innovationsplattform Borås, och Sara Bagge från Navet Science Center, åkte upp tillsammans med 11st projektdeltagare som deltagit i hackathonet som Science Park Borås arrangerat.

Externa länkar

Projektets hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.