Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag DigiMode - Passion for Fashion

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom Vinnovas satsning Innovate Passion arrangerade Science Park Borås ett hackathon; DigiMode- Passion for Fashion. I november 2017 bjöd Vinnova in till en sluttävling med de bästa resultaten från de 13 regionala Innovate Passion evenemangen. Syftet med resebidraget var att Science Park Borås skulle kunna åka till Stockholm och delta i finaleventet tillsammans med projektmedarbetare och projektdeltagare. Total 14 personer (3st projektmedarbetare och 11st projektdeltagare) åkte dit för att medverka på eventet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter är att projektmedarbetare och projektdeltagare inom DigiMode - Passion for Fashion åker upp till Vinnovas finalevent i Stockholm som hålls inom ramen för satsningen Innovate Passion. Total 14 personer (3st projektmedarbetare och 11st projektdeltagare) åkte dit för att medverka på eventet.

Upplägg och genomförande

Science Park Borås planerade tågresan tur/retur. Några åkte från Göteborg-Stockholm och några Borås Stockholm. DigiMode Passion for Fashion’s projektmedarbetare Moa Nilsson, Science Park Borås, Jackie Forzelius, Innovationsplattform Borås, och Sara Bagge från Navet Science Center, åkte upp tillsammans med 11st projektdeltagare som deltagit i hackathonet som Science Park Borås arrangerat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05090

Statistik för sidan