Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019

Diarienummer
Koordinator BROGREN INDUSTRIES AB - Brogren Industries
Bidrag från Vinnova 12 845 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Resa till Glasgow

Långsiktiga effekter som förväntas

Träffade flera Svenska och Engelska kontakter för framtida samarbeten

Upplägg och genomförande

Bra

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 maj 2019

Diarienummer 2019-02685

Statistik för sidan