Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regiongemensam IoT Jönköpings län

Diarienummer
Koordinator Region Jönköpings Län - Digitaliseringsrådet
Bidrag från Vinnova 4 997 500 kronor
Projektets löptid januari 2021 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Kommunerna i Jönköpings län satsar på IoT ihop genom Digitaliseringsrådet för att: Utvärdera pågående IoT-projekt och IoT-tillämpningar Generera o dela kunskap & erfarenhet Ta fram underlag för beslut och upphandling av långsiktig gemensam IoT-plattform Testa IoT Sverige- & SKR/INERA-material i skarpt läge Upphandla o driftsätta plattform Integrera IoT med verksamhetssystem, GIS, AI + Öppna Data Teckna avtal, skala upp o dela IoT-tillämpningar mellan kommuner Etablera långsiktig förvaltning av plattform, sensorer o tillämpningar Samverka med andra IoT-aktörer

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i bland annat: Bred kunskap o förståelse för IoT hos verksamheter o kommunala bolag i medverkande kommuner Etablerad långsiktig IoT-plattform o förvaltning Fullskaliga hållbara IoT-tillämpningar som ger bättre liv o hög livskvalitet för individer, ökad samhällsnytta o besparingar. Som tar hänsyn till miljö, jämställdhet, delaktighet o tillgänglighet Upphandlingsunderlag, erfarenhet, teknik o kunskap som kan utnyttjas av andra kommuner, regioner m.fl. Stärkt position för Sverige kring IoT Grund för fortsatt utveckling av Smarta Städer

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av ett Huvudprojekt + ett Delprojekt i varje medverkande kommun. Dessa har egna styrgrupper o projektledare. Finns även en Plattformsgrupp. Huvudprojektet ansvarar för samordning, IoT-plattform, konsultstöd, kunskapsdelning m.m. Varje delprojekt tar fram tillämpningar som provas i begränsad skala för att sedan utvärderas, införas i full skala o spridas till övriga kommuner. Huvudprojektledaren ansvarar för extern kontakt o samarbete med bl.a. IoT Sveriges Arbetsgrupp för Standarder o IoT-plattformar, SKR/INERAS Arbetsgrupp för IoT Ref Ark, samt TK IoT.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2021

Diarienummer 2020-04117

Statistik för sidan