RAD4SME

Diarienummer 2009-04561
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2009 - november 2010
Status Avslutat