Race.se - Raceband

Diarienummer 2018-02169
Koordinator RACE 2 RACE AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Nu tar vi nästa steg i att digitalisera loppbranschen med Raceband. Målet för projektet är att ta fram ett helt unikt komplement till Race.se och den befintliga digitala plattformen. Syftet är att ge deltagare ytterligare inspiration under lopp samt utgöra ett extra säkerhetsstöd till arrangörer.

Förväntade effekter och resultat

Raceband ska bli en viktig del i vår produktportfölj i form av en helt integrerad wearable. Målet är att majoriteten av de arrangörer som Race.se samarbetar med kommer att erbjuda produkten som ett sätt för deltagarna att förhöja loppupplevelsen. Långsiktigt ska projektet ha bidragit till att skapa en viktig hörnsten till vårt erbjudande för en internationell marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet kommer vi att ta fram hårdvara i tre faser: Testprototyp, Betaversion och slutprodukt. Vi kommer även att utveckla mjukvara och nödvändiga integrationer mot Race.ses digitala plattform samt externa tidtagningslösningar. Planen är att projektet genomför BETA-testning 2019 och slutförs 2020.

Externa länkar

Race.se är en digital tjänst som för samman deltagare, arrangörer och sponsorer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.