Publiceringsmotor för mobila applikationer

Diarienummer 2010-01570
Koordinator Publit Sweden AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat