Publiceringsmotor för mobila applikationer

Diarienummer
Koordinator Publit Sweden AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01570

Statistik för sidan