Professorstjänst i trafiksäkerhet

Diarienummer 2001-04207
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 2 599 999 kronor
Projektets löptid juli 2001 - november 2015
Status Avslutat