Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Professorstjänst i trafiksäkerhet

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 2 599 999 kronor
Projektets löptid juli 2001 - november 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2001-04207

Statistik för sidan