ProdUktiv LaserSpiralsvEtsning (PULSE)

Diarienummer 2016-02809
Koordinator AKTIEBOLAGET ALVENIUS INDUSTRIER
Bidrag från Vinnova 482 723 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategic innovation program Metallic materials - spring 2016

Syfte och mål

Målet var att ta fram en lösning för spiralsvetsade rör med laser, för både höghållfast stål 1.8976 och rostfritt 1.4404. Alvenius vill kunna erbjuda marknaden ett starkare, miljövänligare och mindre energikrävande alternativ i form av laserspiralsvetsade rör, samt kunna nå nya marknader för rostfria spiralsvetsade rör. Genom litteraturstudien, svetstester och automationslösningen visade projektet att det är fullt möjligt utifrån styrande krav.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen har genom litteraturstudien från Mälardalens Högskola och praktiska prov visat att ett metodbyte till lasersvetsning i höghållfast stål (som 1.8976 och rostfritt 1.4404) är fullt möjligt vid tillverkning av spiralsvetsade rör under kraven i PED och styrande standarder. Resultatet kommer hjälpa i fortsatta satsningar, där målet är att genomföra ett fullskaleprojekt med en laserinstallation i befintlig produktionslinje. Med metod och materialval hoppas marknaden i slutändan kunna erbjudas både en ny effektivare produkt, men även en mer kostnadseffektiv och miljösmart sådan.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt från litteraturstudien genomfördes fyra omgångar svetsprov, med olika processparametrar och fogberedning, hos Permanova Lasersystem AB. Proven har granskats enligt styrande standarder och krav i PED. Den stora utmaningen var att klara duktiliteten/ brottförlängningen efter svetsning, som orsakar en försprödning i värmepåverkad zon. PED ställer direkta krav på minsta brottförlängning för att förhindra att spröda brott uppstår ur säkerhetssynpunkt. Utifrån provsvaren utfördes en optimering av svetsparametrar med avseende på ökad brottförlängning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.