Production of fully synthetic paraffinic jet fuel from wood and other biomass

Diarienummer 2013-02338
Koordinator SWEDISH BIOFUELS AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - september 2013
Status Avslutat