Processortork för musselkött

Diarienummer 2009-04608
Koordinator Alnegrens Eltekniska AB
Bidrag från Vinnova 93 500 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2010
Status Avslutat