Power Jaws

Diarienummer
Koordinator TO-TECHNIC INDUSTRIUTVECKLING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00735

Statistik för sidan