potatiscellulosa

Diarienummer 2009-03791
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat