potatiscellulosa

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03791

Statistik för sidan