Policyanalysverktyg 2

Diarienummer 2008-03749
Koordinator Axiomatics AB
Bidrag från Vinnova 672 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat