Policyanalysverktyg 2

Diarienummer
Koordinator Axiomatics AB
Bidrag från Vinnova 672 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03749

Statistik för sidan