Plattformsstrategi för svensk processindustri

Diarienummer 2012-01179
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Målet efter projektform C är en implementerad industriplattform. Detta B projekt syftade till att skapa ett verifierat businesscase som ska ligga till grund för fortsatt arbete. Projektet har identifierat två specifika tillämpningsområden för två plattformar vilket vi ser kommer bidra till en effektiv och bred realisering då vi snabbare kommer kunna attrahera en kritisk massa av leverantörer och lösningar för att plattformen ska bli attraktiv för industrin. Vidare har starka plattformsägare identifierats för de båda plattformarna vilket skapar en god grund för kommande steg.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en prototyp av marknadsplats baserad på användarfall, användarfallsbeskrivningar/scenarier av plattformen, utredning av teknikarkitektur, affärsmodell/beskrivning av värdeskapandet för de olika aktörerna i plattformsekosystemet. Utöver de konkreta målsättningarna som fanns innan projektet startade har vi också bidragit till en labbmiljö som kan nyttjas vid ett kommande projektsteg och vi har utvecklat en prototyp på applikation för logistik och en demonstrator på verktyg för att stödja utvecklingsprocessen.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivit aktiviteter inom de två olika tillämpningsspåren, processoptimering och M2M, vilket skapat förutsättningar att knyta till sig relevanta aktörer. Intervjuer/workshops har genomförts för att fånga behov, värdeskapande och användarfall och prototyp/demonstratorutveckling har genomförts för att visualisera och verifiera olika lösningar. Genom vår fokusering på två områden har vi inför ett kommande steg kunnat knyta till oss fler relevanta SMEer som har potential att med en plattform nå ut till en större marknad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.