PLATINEA: samverkansplattform för innovation av existerande antibiotika

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 9 998 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (höst)

Syfte och mål

PLATINEA står för ”plattform för innovation av existerande antibiotika” och syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. På detta sätt skall PLATINEA bidra till en mera hållbar användning och minskad antibiotikaresistens. Ett viktigt verktyg för att uppnå förbättrad tillgänglighet och användning är etablering av en permanent oberoende samverkansplattform som för samman olika aktörer från sjukvård, akademi, industri och myndigheter.

Förväntade effekter och resultat

PLATINEA:s viktigaste långsiktiga effekt är att bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer. En annan viktig effekt är ett flöde av optimeringsprojekt som väljs och koordineras centralt enligt tydliga prioriteringar och vars evidens implementeras nationellt. Direkta resultat omfattar processer för att hantera restnoteringar, nya metoder för bättre antibiotikadosering, testning av verktyg för rationell antibiotikaanvändning (t ex. antibiotikaronder och nya diagnostikrutiner), samt kartläggning av leveranskedjor och nya incitamentsmodeller.

Planerat upplägg och genomförande

PLATINEA är en multisektoriell samarbetsplattform med fem arbetspaket (AP). AP1/”Kontinuerlig behovsinventering och prioritering” är grunden för tre andra AP: AP2/”Optimeringsstudier”, AP3/”Interventionsstudier och implementering” och AP4/”Tillgänglighet genom leveranskedjor och ekonomiska modeller”. AP1 definierar vilka antibiotika som AP4 skall fokusera på samt föreslår optimeringsstudierna för AP2, vilket i sin tur definierar interventionerna som AP3 skall implementera. AP5/”Projektledning och koordinering” kopplar ihop övriga fyra arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2018

Diarienummer 2018-03340

Statistik för sidan