Planering av flexibelt Body in White system FoF 11-2015

Diarienummer 2014-05693
Koordinator FLEXPROP AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat