PIMM DMA - Pilot för Industriell Mobil kommunikation i gruvor Digitaliserad gruvarena

Diarienummer 2017-02963
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 8 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Det övergripande syftet med PIMM DMA är att skapa innovation vilket vi förväntar oss i flera av dessa områden: Innovation i tjänster för drift av industriella mobilkommunikationsnätverk. Innovation i mobilkommunikationsteknologier. Innovation i industriella produkter och tjänster som möjliggörs av industriell mobilkommunikation. Innovation i industrial automation inom gruvapplikationer. Innovation i system av system. I PIMM DMA definierar vi innovation som ett eller flera steg i positiv riktning på TRL skalan.

Förväntade effekter och resultat

Långsiktiga effekter av PIMM DMA förväntas vara stärkt svensk konkurrenskraft genom de företag som deltar i projektet samt genom de företag som använder sig av projektets innovationsarena. Projektets resultat är också en möjliggörare för ökad produktivitet och förbättrad säkerhet i gruvor. Ytterligare sekundära effekter är minskad miljöbelastning genom förutsättningar för förbättrad verkningsgrad, logistik och planering. PIMM DMA kommer att leverera hög teknologimognadsgrad för att möjliggöra att typisk produkt och tjänsteutveckling efter projektet.

Planerat upplägg och genomförande

PIMM DMA projektet kommer organiseras och genomföras i Scrum of Scrum metodik med tre scrum teams. Varje scrum team är självorganiserande och arbetar tillsammans i Scrum-of-Scrum setup. Scrum teamen supportas av stödfunktioner för site operations, projektledning, kommuninkation och innovationsarena support. Scrum team: -Data Eco System Management -System integration and infrastructure development -Application development Innovations arenan kommer ge möjlighet för andra projekt att använda gruvans infrastruktur för att prova produkter och tjänster.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.