PIMM DMA - Pilot för Industriell Mobil kommunikation i gruvor Digitaliserad gruvarena

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 8 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

PIMM DMA syftade till att * Ta med de innovativa idéerna och grunden från PIMM-projektet till en mognadsnivå där industrialisering kan starta och affärsrelationer kan initieras. * Förbättra förståelsen av hur man specifierar avtal för tjänster mellan berörda leverantörer och användare i nya värdenätverk. * Öka kunskapen om lösningar för lokala nätverk, övervakning och kontroll av olika maskiner, anslutna sensorer och distribuerat kontrollcenter för uppkopplade gruvoperatörer, allt möjliggjort genom uppkoppling via mobilnät.

Resultat och förväntade effekter

Industrialisering av flera av lösningarna har nu börjat. Vi ser att 5G lanseras för industriella applikationer och en del av detta bygger på erfarenheter från PIMM DMA. Vi förväntar oss: * Långsiktiga effekter inom ökad produktivitet och förbättrad säkerhet i gruvor * Minskad miljöbelastning och lägre energianvändning som en följd av mer kontroll och övervakning av processer och utrustning. * Många nya produkter och tjänster inom telekom, automation och arbetsmaskiner.

Upplägg och genomförande

Grunden för PIMM DMA är byggd på samarbete och förtroende mellan företag, myndigheter och individer. Projektet har genomförts i en agil och effektiv scrum-of-scrum setup som har varit mycket viktigt för att kunna ta hand om och agera på alla nya innovativa idéer som uppstått under genomförandet. De involverade företagen har genomfört merparten av allt arbete som har gjorts - vilket är en annan viktig faktor för varför detta projekt har varit så framgångsrikt. Kunskapsöverföring är inbyggd i arbetssättet - och den s.k. "dödens dal" i innovation är överbryggad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02963

Statistik för sidan