Pilot VINN Export EUREKA Arocell AB

Diarienummer 2009-02743
Koordinator AroCell AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat