Pilot VINN EXPORT EUREKA OPTEA

Diarienummer
Koordinator Optea AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02744

Statistik för sidan