Photidify - internetbaserad tjänst för analys av bildmanipulation

Diarienummer 2010-01565
Koordinator Photidify AB - Photidify
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat