Photidify - internetbaserad tjänst för analys av bildmanipulation

Diarienummer
Koordinator Photidify AB - Photidify
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01565

Statistik för sidan