PHM Plant Hybrid Model (Eurostars project E!5623)

Diarienummer 2010-01733
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 875 910 kronor
Projektets löptid september 2010 - november 2013
Status Avslutat