Peepoople Pilotlansering Nairobi

Diarienummer
Koordinator Peepoople AB
Bidrag från Vinnova 7 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04400

Statistik för sidan