Öppna upp komplex Problematik

Diarienummer
Koordinator Stockholms Stad - Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning
Bidrag från Vinnova 243 224 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN planering

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbereda ett utvecklingsprojekt för en ny tjänst inom socialtjänsten. Målet med tjänsten är att kunna ge individer med komplex problematik extra stöd. Vårt syfte är uppfyllt i och med att vi har genomfört sådana förberedelser så att det nu finns ännu starkare grund för att gå vidare och prova denna nya tjänst i ett pilotprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av våra aktiviteter är följande: Aktivitet 1: Rapport med statistik och analys av målgruppen är presenterad för styrgruppen 2: Rapport över staden/landets omfattning har inte kunnat genomföras 3: Rapport över intressenternas behov/intresse har presenterats för styrgruppen 4: Arbetsbeskrivningen av DPUs roll är framtagen 5: Plan/budget för pilotprojekt är presenterad 6: Spridningsinsatser förutom spridningskonferens är genomförd 7: Styrgruppsmöten är genomförda 8: Referensgruppsmöten är genomförda 9: Slutrapport är presenterad

Upplägg och genomförande

Förstudiens aktiviter är i huvudsak genomförda enligt plan. Det har visat sig vara mycket komplicerat att kunna analysera andra förvaltningars motsvarande målgrupp. Det kräver mycket stor handpåläggning, vilket inga i detta skede har kunnat erbjuda. Däremot har vår förstudie har skapat stort intresse och många av våra kollegor i andra förvaltningar ser fram emot att få se pilotprojektets resultat. Därefter är man beredd och intresserad av att själva implementera motsvarande roll om den visar sig framgångsrik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02990

Statistik för sidan