Öppna data inom Kollektivtrafiksverige -- Promo video

Diarienummer 2015-02409
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att ta fram en film som kort pitchar arbetet med öppna data inom kollektivtrafikbranschen.

Resultat och förväntade effekter

En färdig film.

Upplägg och genomförande

Vi samarbetade med en byrå för filmproduktion och hade under projektet vissa utmaningar i att identifiera en lämplig part att samarbeta med samt att introducera denna part i vårt verksamhetsområde.

Externa länkar

Film på Engelska Film på Svenska

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.