OPEES (Öppen plattform för konstruktion av inbyggda system)

Diarienummer
Koordinator Combitech Aktiebolag - Combitech, Växjö
Bidrag från Vinnova 1 068 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med OPEES är att bygga en gemenskap (´Community´) med förmåga att säkerställa långtida tillgång till innovativ konstruktionsteknologi inom domänen pålitliga/kritiska mjukvaruintensiva inbyggda system. Projektets huvudsakliga mål är därför att: 1. Att bygga ett ekosystem inom ramen för öppen programvara med relevanta affärsmodeller för att säkerställa långtida tillgång till OPEES komponenter och verktyg samt för att främja en hållbar utveckling av industri baserad på inbyggd mjukvara i linje med industrins strategiska mål. 2. Att bedöma, definiera och prova metoder, processer och riktlinjer för att säkerställa rätt kvalitet på OPEES komponenter och utvecklingsverktyg för användning av dessa i certifierade utvecklingsmiljöer. 3. Att använda tidiga resultat och aktörer på en nationell nivå som hävstång för en europeisk och en världsomfattande dimension till initiativet. 4. Att samordna erfarenheter, forskningsansträngningar och inriktningar hos alla aktörer.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste synliga resultaten av OPEES kan summeras på följande sätt: 1. En öppen och synlig struktur för att implementera affärsmodellerna / affärsplanen och dissemineringsplanerna som definieras i projektet för att främja en framväxande europeisk tjänsteindustri. 2. En gemensam vision och vägkarta för att möjliggöra delning och utnyttjande av resultaten från de gemensamma forskningsprojekten samt säkerställa konsistens och komplementaritet hos framtida utvecklingsvertyg. 3. Ett öppet tekniskt förråd för att möjliggöra delning av och gemensam utveckling av verktyg och komponenter. 4. En validerad mognadsprocess för tilltänkta verktyg och componenter. 5. Metoder och riktlinjer för att säkerställa komponenternas livslängd och interoperabilitet. 6. En metodik för modelldriven kvalificering och verifiering av mjukvara för att svara mot kraven på säkerhetskritiska inbyggda system. 7. En första uppsättning baskomponenter och basverktyg som bedöms och fås att mogna enligt de föreslagna metoderna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02521

Statistik för sidan