Onlinebokningssystem

Diarienummer
Koordinator Byos Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - april 2009
Status Avslutat

Externa länkar