Online-sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering

Diarienummer
Koordinator IMEGO Aktiebolag - IMEGO AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet har varit att komplettera vår konstellation och förfina behovs- och kravspecifikationen för ett online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering med målsättningen att gå in med en B-ansökan till Vinnova under våren 2012. Arbetet med konstellationen har fokuserat på dricksvatten och industriellt vatten, mindre på avloppsvatten, vilket satt spår i konstellationen inför B-ansökan. Det har tillkommit fler aktörer från dricksvattensidan och nya aktörer från den vattenintensiva industrin.

Resultat och förväntade effekter

Detta A-projekt har resulterat i en tydlig behovs- och kravspecifikation som kommer att utgöra grund för vårt B-projekt. Vår konstellation har kompletterats både med fler dricksvattenproduscenter samt representanter från den vattenintensiva industrin. Vi har verifierat klara synergier i utveckling av ett online sensorsystem för både dricksvatten och industri; kommunikationslösningen är densamma och ett flertal detektorer är också gemensamma. Dessutom tänker vi oss tjänster kopplade till avvikelsedetektion som också är väldigt lika i de båda fallen.

Upplägg och genomförande

En viktig del av detta projekt har varit en workshop. Inför workshopen togs en behov- och kravspecifikation fram vilken låg till grund för diskussionen om tekniska dellösningar till onlinesystemet. Till workshopen bjöds även nya potentiella partners in. Det blev ett mycket givande möte. Resultatet blev en skiss på helhetslösning som arbetsgruppen arbetat vidare med. Med kommunikation via email, enskilda möten och telefon har arbetsgruppen förfinat lösningen i tät kommunikation med övriga partners i konstellationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02535

Statistik för sidan