Online-laboratorium för medicinsk bildanalys

Diarienummer
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 9 456 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

En tjänsteplattform för medicinsk bildanalys har realiserats inom ramen för projektet. Demonstratorn binder via ett antal länkar samman vårdgivare med teknikleverantörer och tillgängliggör både nya och äldre tekniska metoder på ett effektivt sätt. Nya metoder för bildanalys och områden där bildanalys kan ge bättre sjukvård har även identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har med framgång lyckats skapa och utvärdera ett antal länkar via vilka vårdgivare kan ta del av bildanalys som en tjänst både på ett tekniskt och ett affärsmässigt plan. Den demonstrator som nu finns förväntas leda till att både befintliga och nya bildanalystjänster snabbare och effektivare når vårdgivare och kan tillgodogöras patienter. även en kommersiell nytta förväntas i form av mer konkurrenskraftiga svenska företag där bildlabbet fungerat som en katalysator för time-to-market och klinisk validering av forskningsresultat som grund för nya startups.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av flera delprojekt med olika inriktning. Majoriteten har fokuserat på bred validering och utvärdering av den tekniska plattformen. Ett delprojekt har fokuserat på att, via workshops, utreda hur vårdbehov kan matchas med tekniska lösningar. Ett annat har fokuserat på utformning av bildlabbets affärsmodell. Denna uppdelning anses ha fungerat mycket bra och drivit projektet framåt på flera fronter samtidigt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.