Nytt stål för slitstarka komponenter

Diarienummer
Koordinator Combi Wear Parts Aktiebolag - Combi Wear Parts, Ljungby
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att utreda potentialen hos en ny generation material för slitdetaljer till grävmaskiner och målet att genomföra framgångsrika försöksgjutningar där de attraktiva materialegenskaperna bevarades vid överflyttningen från försök till fullskaleprocess. Målet har uppfyllts med avseende på gjutprocessen där de olika processtegen fungerat bra även i fullskala. Däremot har inte materialegenskaperna kunnat reproduceras fullt ut.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar på att framställning av det nya materialet är möjlig inom ramen förföretagetsordinarie produktionsprocess utan krav på nyinvesteringar. Materialet uppfyllde med god marginal förväntningarna på önskad hårdhet och slitstyrka medan det inte nådde kravnivån på seghet för applikationen. En modifierad tillverkningsprocess måste därför prövas ut för att en rättvisande bedömning av materialets fulla potential ska kunna göras.

Upplägg och genomförande

Två serier med brett upplagda gjutförsök med det nya materialet genomfördes i ordinarie produktionsmiljö. Noggrann uppföljning och utvärderingar av olika processparametrar genomfördes fortlöpande. Det framställda materialet utvärderades med avseende på legeringssammansättning, mikrostruktur och mekaniska egenskaper varpå en bedömning gjordes av dess framtida potential för applikationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02613

Statistik för sidan